Досвід країн Євросоюзу з підвищення енергоефективності, енергоаудиту та енергоменеджменту з енергоощадності в економіці країн

 

Читати документ pdf >>>

ЗМІСТ

1. Огляд стану та перспективи розвитку світової енергетичної сфери

1.1 Напрями реалізації політики енергоефективності в міжнародній практиці

1.2 Методичні рекомендації МЕА щодо пріоритетності підвищення енергоефективності

2. Огляд впровадження у зарубіжній практиці сучасних високоефективних технологій виробництва та постачання електроенергії

3. Міжнародні стандарти у сфері енергетичного менеджменту та енергоаудиту

4. Європейський Союз. Основи енергетичної політики, стратегій та програм підвищення енергоефективності та енергоощадності

4.1 Практика імплементації ст. 8 Директиви 2012/27/ЄС з впровадження енергоаудитів і систем енергоменеджменту в ряді країн ЄС

4.2 Німеччина. Реалізація політики з енергозбереження, впровадження стандартів з енергоефективності

5. Огляд стану енергоефективності в Україні…