Стратегія сталого розвитку енергетики і промисловості України

 

Читати документ pdf >>>

ЗМІСТ

Список умовних скорочень

1. Короткострокові заходи

2. Середньострокові заходи

3. Довгострокові заходи


На сьогоднішній день до головних проблем енергетичної галузі слід віднести непрозору регуляторну політику, високий рівень імпортозалежності низьку енергоефективність Все це спричиняє дисбаланс в українському суспільстві, для якого найпершим викликом є високі ціни на енергоресурси, які неспівставні з доходами споживачів.

Ще однією важливою проблемою, яка потребує якнайшвидшого вирішення є енергетична бідність населення За даними Центру Разумкова 1 не вирішення цієї проблеми, у середньостроковій та довгостроковій перспективі (від 5 років) матиме негативні економіко соціальні та політичні наслідки, як то втрата трудових ресурсів, зокрема через: скорочення тривалості життя, підвищення

рівня смертності та емігрантського приросту, змушений перегляд громадянами своїх витрат (зміна раціону харчування, обмеження можливостей у лікуванні та придбанні медикаментів), погіршення морально психологічного стану та загострення хронічних хвороб через недостатньо комфортну температуру вдома. На фоні цього, існує висока ймовірність протестних рухів Разом з тим, втрата платоспроможності населення при зведе до збільшення заборгованості за спожиті енергоресурси та житлово комунальні послуги, вітчизняна промисловість втратить кваліфіковану робочу силу, зрештою скоротяться надходження й до бюджету України.