Стратегiя низьковуглецевого розвитку України до 2050 року

Стратегія низьковуглецевого розвитку (далі – СНВР, Стратегія) визначає узгоджене зацікавленими сторонами національне бачення щодо відокремлення подальшого економічного зростання та соціального розвитку держави від збільшення викидів парникових газів (далі – ПГ).

Для України розроблення СНВР є першим досвідом застосування синергетичного підходу, оскільки вирішення проблеми зміни клімату потребує значних зрушень у ключових галузях економіки й основних складових життєдіяльності людини.

Читать документ pdf >>>