Проблеми та перспективи розвитку біоенергетики в Україні

Представлено поточний стан розвитку біоенергетики в Україні. Оцінено перспективи виробництва теплової енергії з біомаси по секторам споживання на період до 2050 року. Проаналізовано найбільш вагомі бар’єри для розвитку сектору, запропоновано шляхи для їх повного або часткового подолання.

Актуальність роботи обумовлена нагальною необхідністю зменшення споживання викопних палив, в першу чергу, природного газу в Україні за рахунок розвитку використання відновлюваних джерел енергії, у тому числі біомаси. Метою роботи є аналіз існуючих проблем та рушійних сил розвитку сектору біоенергетики в Україні, ідентифікація найбільш вагомих бар’єрів у секторі та визначення шляхів для їх повного або часткового подолання.

Читати документ pdf >>>